STED

Naturaktiv_kjottmeisNår du skal gjøre registreringer i naturen, er det lurt å velge et sted som er slik  at du kan besøke det nesten hver dag om du vil. Samtidig må det være en naturtype som inneholder et visst mangfold av arter – både planter, trær, dyr og fugler.

Velg sted
Det ideelle stedet for å se hva som skjer i naturen året rundt er et sted der det er mange forskjellige planter, trær, fugler og insekter om våren. Hvis dette området ligger ved et tjern eller en innsjø, kan du i tillegg registrere når isen legger seg om høsten og når den smelter om våren.

Lag en natursti
Den enkleste løsningen er å lage en sti eller løype gjennom et bestemt naturområde. Langs denne stien bør du kunne se de artene du vil observere gjennom året. Hvis du kan lage et kart over området ditt med navn på et tjern, elv, bygninger og annet som finnes på et vanlig kart, vil det gjøre dine observasjoner nøyaktige også geografisk. Hvis du har kamera som registrerer med GPS-koordinater hvor du tar bilder, vil bildene ha nøyaktig informasjon om hvor du har gjort dine observasjoner.

Gå stien hver dag
Det er vanskelig å gjøre observasjoner hver dag. Eksperter mener at de beste observasjoner er de som gjøres enten hver dag eller annenhver dag. Du legger merke til mye hvis du klarer å gå stien to ganger i uka og konsentrere deg om å legge merke til de artene du har valgt å observere – også ved hjelp av lyder (fuglesang).