OBSERVASJONER – VÅREN

 

Naturaktiv_vaarskog_bjork

Dette kan du observere om våren:
Den første vårblomstringen, det første lauvsprettet, den første trekkfuglen, de første insektene.

Noter deg i felthåndboka og registrer dine første funn av blomstrende hestehov, blåveis, hvitveis, fiol, stemorsblomst og liljekonval.

Noter deg når bjørka får sine første blader, når det kommer gåsunger på selje, når ask og lønn blomstrer og når fruktblomstringen (kirsebær / eple) begynner.

Noter deg når du ser den første stær, linerle, tjeld, vipe, fluesnapper.

Noter deg når de første fuglene flytter inn i fuglekassene dine.