OBSERVASJONER – SOMMEREN

Naturaktiv_skog_sommer

Dette kan du observere om sommeren:
Den første sommerfuglen, den første dagen med badetemperatur, egglegging hos sjøfugl, de første fuglungene, modne bær.

Noter deg i felthåndboka og registrer dine første funn av modne bær.

Noter deg når sjøfuglene legger sine første egg.

Noter deg når du ser de første flyvedyktige fuglungene fra fuglekassene dine.

Noter deg når den første dagen med badetemperatur på +18 grader eller varmere.