OBSERVASJONER – HØSTEN

Naturaktiv_skog_host

Dette kan du observere om høsten:

De første trekkfuglene, de første soppene i skogen og når de første lauvtrærne skifter farge.

Noter deg i felthåndboka og registrer dine første funn av sopp og høstfargede blad.