NATURKALENDER – VINTEREN

Naturkalender – våren viser hva som skjer i naturen i desember, januar og februar. Her kan du lese korte artikler om trær, blomster, fugler og dyr. Du finner også tips til aktiviteter og ting du kan lage som er typisk for årstiden.

 

HVORFOR BLIR DET RIM PÅ BAKKEN?

Rim er vanndamp som fryser til iskrystaller på faste underlag som for eksempel greiner, grasstrå, gj

HVOR ER ALLE DYRENE?

Det er dyr i skogen selv om det er stille i vinterskogen. Du hører ikke fuglesang og det er lite ras

MELLOM BARKEN OG VEDEN

Både levende og døde trær skjuler et yrende dyreliv. I sprekker og under barken lever edderkopper, b

HVOR ER ALLE INSEKTENE?

Noen sommerfugler flyr tusenvis av kilometer sørover om høsten, akkurat som trekkfuglene. Men nesten