NÅR SKIFTER TRÆRNE FARGER?

HOST_fenologi_lauvfall

I september–oktober kan vi observere at de grønne bladene på løvtrærne begynner å endre farge fra grønt til gult og rødt. Dette har sammenheng med at det blir kaldere, ofte med nattefrost og døgnet har færre soltimer. Derfor trekker trærne klorofyllet i bladene tilbake til greiner, stamme og røtter, og det dominerende grønne fargestoffet forsvinner med klorofyllet og lar de andre fargestoffene komme til syne. Etter noen uker slipper greinene bladene. De daler ned på bakken, og etter hvert begynner de å brytes ned til jord.