MELLOM BARKEN OG VEDEN

VINTERSLIDER_fenologi_spettBåde levende og døde trær skjuler et yrende dyreliv. For mellom barken og veden lever edderkopper, biller, skolopendere, tusenbein og mange forskjellige arter insektlarver.
Flaggspett, svartspett og andre hakkespetter er eksperter i å finne dyr som gjemmer seg i sprekker i barken eller i hulrom mellom barken og veden. De hakker seg gjennom barken med det spisse nebbet, og noen ganger går det så flisene fyker – og de ar det ikke lett for biller eller rarver å unnslippe.