LØVETANNEN BLOMSTRER

Naturaktiv_vaar_lovetannPlutselig ble enga helt gul av runde blomster som sto tett i tett. Over de gule blomsterkronene surret insektene, og