HVORFOR BLIR DET RIM PÅ BAKKEN?

HOST_fenologi_lauv_frostRim er vanndamp som fryser til iskrystaller på faste underlag som for eksempel greiner, grasstrå, gjerder og bilvinduer. Rim oppstår når temperaturen på bakken er lavere enn luftas duggtemperatur og samtidig er under 0 grader. Er det plussgrader i bakken vil vanndampen i lufta bli dugg på bakken.

Det kan også bli rim på trær og greiner når fuktig luft blåser inn over et kaldt område. Da dannes det iskrystaller på greiner, gressstrå og lignende som vender mot vinden. Disse iskrystallene brytes lett istykker.