HVOR ER ALLE INSEKTENE?

VINTER_fenologi_insektNoen sommerfugler flyr tusenvis av kilometer sørover om høsten, akkurat som trekkfuglene. Men nesten halvparten av sommerfuglartene i vår natur overvintrer som larver eller egg. Noen overvintrer som pupper. Bare sitronsommerfugl, dagpåfugløye og neslesommerfugl overvintrer som voksne sommerfugler. Noen ganger kommer rim og frost for brått på disse sommerfuglene, slik at de fryser i hjel på tross av at de har «frostvæske» i kroppsvevet sitt.
De fleste insekter dør før vinteren kommer. De som ikke dør, overvintrer som voksne insekter, egg, larver eller pupper – på frostfrie steder i bakken eller klemt inne i små sprekker og hulrom. Det finnes faktisk noen insekter som er aktive også i den kalde årstiden. Noen trives til og med på snøen hvis det ikke er for kaldt i lufta. Slik er det med vintermyggen.

Vintermygg

VINTER_arter_vintermyggVintermygg (trichoceridae) er langbeinte mygg, ikke ulike de mer alminnelige stankelbein, likevel er ikke vintermyggen i slekt med disse insektene.
I motsetning til de fleste andre insekter, er vintermyggene aktive om vinteren. De liker seg best når temperaturen er litt over frysepunktet samtidig som luftfuktigheten er høy. Men det er ikke uvanlig å se små svermer av vintermygg mellom trærne i vinterskogen. Hvis du har lagt merke til disse insektsvermene, er det sannsynligvis parringen du har vært vitne til. Vintermyggen parrer seg og legger egg om vinteren, og larvene er aktive under snøen. Det finnes 16 arter vintermygg i Norge.
Du kan lese mer om vintermygg her
Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez, Wikipedia