HVOR ER ALLE DYRENE?

VINTERSLIDER_fenologi_rådyrSelv om det er stille i vinterskogen, uten fuglesang og rasling fra dyr som skynder seg til et gjemmested, er dyrene i skogen også om vinteren. De holder seg mer i ro for hver bevegelse koster krefter og det er mindre mat å finne – spesielt når snøen ligger dyp mellom trestammene. Dyrene løser problemet med matmangel på forskjellig vis. Noen graver seg ned og legger seg til å sove og våkner først når vårsola begynner å varme. Rådyr, hare og rev kan ikke legge seg til å sove. I stedet får de vinterpels, som hjelper dem å holde seg varme. Vinterpelsen er gjerne tykkere enn sommerpelsen, og noen dyr har vinterpels med en annen farge som gjør det vanskelig å se dyret mot den hvite snøen. Slik er det med haren.
Det største problemet for rådyrene er ikke at det er kaldt, men at det er vanskelig å ta seg fram og enda vanskeligere å finne mat når det er mye snø. De bruker mye energi på å ta seg fram, og da trenger de ekstra mye mat. Når dyra blir tørste, må de spise snø. Da blir de kalde i magen, og må bruke energi på å få opp temperaturen igjen. Alt dette gjør at dyrene trenger mer mat om vinteren enn om sommeren.