FENOFASE

Fenofase er en bestemt regelmessig hendelse i en plante eller dyrs liv og utvikling som observeres, for eksempel når på våren de første bladene kommer på bjørka der du bor. Å gjøre fenologiske registreringer vil si at du noterer tid og sted for når slike hendelser (fenofaser) skjer.