FELTDAGBOK

Naturaktiv_fuglunger_vaarNår det du ser noteres i en feltdagbok, kan det regnes som vitenskapelige fakta, og all fenologi baserer seg på nøyaktige observasjoner og fakta. Med fakta menes det rett og slett det du har sett eller registrert ute i naturen, og som du har skrevet ned. Det kan være et lite notat i en feltdagbok eller et bilde med informasjon om art, tid og sted enten i filnavn eller som billedtekst. Et slikt notat kan regnes som vitenskapelig fakta hvis det står hva som er sett, hvor det er sett, når det er sett og hvem som har sett det.

Innhold i feltdagbok
I feltdagboka bør du ha et kart over området ditt. Kartet viser stien eller løypa di, og du skriver en liste over artene du vil studere. Du kan gjerne lage en kalender i feltdagboka di hvor det er lett å sette inn observasjonene dine. Husk at ingen observasjon også er en observasjon. Kanskje skal du også sette av plass til å registrere været og temperaturen?

Dato – måned – årstall
Det er viktig å skrive ned dag, måned og årstall for alle observasjoner. At du ikke har sett en art er også en observasjon som bør med i feltdagboka di.