ÅRSTIDER

Årstider – en naturkalender – som viser hva som skjer i naturen året rundt. Her kan du lese korte artikler om trær, blomster, fugler og dyr. Du finner også tips til noen aktiviteter og ting du kan lage som er typisk for de fire årstidene.

 

HESTEHOV I GRØFTEKANTEN

Det lyser gult i grøftekantene der hestehoven har presset seg opp gjennom vinterens støv og sand. De små, gule plantene strekker seg stolt og freidig mot vårsola.

ÅRETS FØRSTE BLÅVEIS

Årets første blåveis har kommet og det er tydelig at den er forberedt på at det fortsatt kan bli kalde dager og frostnetter.

HVITVEIS DEKKER SKOGBUNNEN

Plutselig ble enga helt gul av runde blomster som sto tett i tett. Over de gule blomsterkronene surret insektene, og

LØVETANNEN BLOMSTRER

Plutselig ble enga helt gul av runde blomster som sto tett i tett. Over de gule blomsterkronene surret insektene, og

TREKKFUGLENE SAMLER SEG

Når dagene blir kortere og temperaturen synker, er det mindre insekter i lufta og på bakken. Det betyr at insektspisende fugler må fly til varmere områder for å finne mat.

SOPPENE KOMMER

Har du observert når og hvor disse soppene kommer i "din" skog? Kabnskje har du allerede funnet både kantarell og steinsopp, for disse soppartene kjenner du sikkert? De er ikke giftige.

NÅR SKIFTER TRÆRNE FARGER?

I september–oktober kan vi observere at de grønne bladene på løvtrærne begynner å endre farge fra grønt til gult og rødt. Dette har sammenheng med at det blir kaldere, ofte med nattefrost og døgnet ha

HVORFOR BLIR DET RIM PÅ BAKKEN?

Rim er vanndamp som fryser til iskrystaller på faste underlag som for eksempel greiner, grasstrå, gjerder og bilvinduer. Rim oppstår når temperaturen på bakken er lavere enn luftas duggtemperatur og s

HVOR ER ALLE DYRENE?

Det er dyr i skogen selv om det er stille i vinterskogen. Du hører ikke fuglesang og det er lite rasling fra dyr som skynder seg til et gjemmested. Om vinteren holder dyra seg mer i ro. Hver bevegelse

MELLOM BARKEN OG VEDEN

Både levende og døde trær skjuler et yrende dyreliv. I sprekker og under barken lever edderkopper, biller, skolopendere, tusenbein og mange forskjellige arter insektlarver. Flaggspett, svartspett og a

HVOR ER ALLE INSEKTENE?

Noen sommerfugler flyr tusenvis av kilometer sørover om høsten, akkurat som trekkfuglene. Men nesten halvparten av sommerfuglartene i vår natur overvintrer som larver eller egg. Noen overvintrer som p